ZJAZDY ZIMOWE SSPTCHEM

O Zjazdach Zimowych słów kilka

Naukowy Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest ogólnopolską konferencją cykliczną, organizowaną od ponad 10 lat. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ogólnochemiczne, jak również te z pogranicza chemii i biologii, medycyny, technologii chemicznej, fizyki oraz nanotechnologii. Głównym celem spotkania jest:

  • wymiana doświadczeń naukowych z dziedziny chemii oraz pokrewnych nauk przyrodniczych wśród środowiska studenckiego wszystkich poziomów;
  • zapoznanie przyszłych chemików z rynkiem chemicznym w Polsce, poznanie perspektyw rozwoju w zawodach chemicznych i około-chemicznych w naszym kraju;
  • promocja polskiej nauki oraz kariery w nauce i przemyśle;
  • integracja środowiska młodych chemików i entuzjastów chemii z całej Polski;
  • rozwijanie sieci ogólnopolskiej współpracy naukowej, poprzez kojarzenie osób o podobnych zainteresowaniach naukowych;
  • propagowanie myśli ekologicznych i współpracy w trosce o środowisko

W konferencji corocznie biorą udział najzdolniejsi studenci i doktoranci, przedstawiciele większości Polskich uczelni wyższych. Jest to okazja do wspólnego spotkania, podzielenia się wiedzą i dyskusji na temat działań organizacji w przyszłości.

Podczas Konferencji studenci i doktoranci prezentują wyniki swoich badań w formie plakatów lub komunikatów ustnych. W trakcie konferencji mają także miejsce spotkania z zaproszonymi gośćmi wywodzącymi się ze świata przemysłu – przedstawicielami firm, a także instytucji lub organizacji pożytku publicznego.

Konferencja ma także na celu umożliwienie studentom nawiązania kontaktów naukowych poprzez udział w referatach zaproszonych znanych, polskich chemików. Spotkanie tak licznego grona młodych chemików jest okazją do większej konsolidacji środowiska, nawiązania kontaktów naukowych i do wzajemnych inspiracji.

Mapa Zjazdów Zimowych Sekcji Studenckiej PTChem: 1998-2018

2019

Data: 14.12.2019

Miejsce: Gdańsk (UG)

Materiały do pobrania: Książka Abstraktów

Podsumowanie Zjazdu

2018

Data: 08.12.2018

Miejsce: Warszawa (PW)

Materiały do pobrania: Książka Abstraktów

Podsumowanie Zjazdu

2018

Data: 08.12.2018

Miejsce: Warszawa (PW)

Materiały do pobrania: Książka Abstraktów

Podsumowanie Zjazdu

2017

Data: 08-09.12.2017

Miejsce: Bydgoszcz (CM, UMK)

Materiały do pobrania: Książka Abstraktów

Podsumowanie Zjazdu

2016

Data: 17.12.2016

Miejsce: Lublin (UMCS)

Materiały do pobrania: Książka Abstraktów

Podsumowanie Zjazdu

2015

Data: 05.12.2015

Miejsce: Kraków (UJ)

Materiały do pobrania: Książka Abstraktów

Podsumowanie Zjazdu

2014

Data: 13.12.2014

Miejsce: Wrocław (PWr)

Materiały do pobrania: Książka Abstraktów

Podsumowanie Zjazdu

2013

Data: 07.12.2013

Miejsce: Łódź (PŁ)

2012

Data: 01.12.2012

Miejsce: Warszawa (PW)

2011

Data: 10.12.2011

Miejsce: Warszawa (UW)

2010

Data: 11.12.2010

Miejsce: Warszawa (PW)

2009

Data: 12.12.2009

Miejsce: Warszawa (PW)

2008

Data: 13.12.2008

Miejsce: Warszawa (PW)

2007

Data: 15.12.2007

Miejsce: Warszawa (PW)

2006

Data: 09.12.2006

Miejsce: Warszawa (PW)

2005

Data: 10.12.2005

Miejsce: Warszawa (PW)

2004

Data: 06.12.2004

Miejsce: Warszawa (PW)

2003

Data: 05.12.2003

Miejsce: Warszawa (PW)

2002

Data: 06.12.2002

Miejsce: Warszawa (PTChem)

2001

Data: 07.12.2001

Miejsce: Warszawa (PTChem)

2000

Data: 07.12.2000

Miejsce: Warszawa (PTChem)

1999 (2)

Data: 09.12.1999

Miejsce: Warszawa (PTChem)

1999

Data: 06-09.01.1999

Miejsce: Rembertów