OBECNY ZARZĄD SEKCJI

Przewodniczący Sekcji

mgr Tomasz Kostrzewa

Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Lekarski

e-mail: ssptchem@ptchem.pl

Wiceprzewodnicząca Sekcji

mgr Nikola Fajkis-Zajączkowska

Collegium Medicum UJ
Wydział Farmaceutyczny

Wiceprzewodnicząca Sekcji


mgr Aleksandra Skoczeń

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Chemii

Członek zarządu

mgr Maciej Cieślak

Polska Akademia Nauk
Instytut Chemii Organicznej


Członek zarządu

mgr inż. Daria Jaworska

Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny

Członek zarządu


mgr Piotr Stasiewicz

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny

Członek zarządu

 

mgr Tomasz Swebocki

Univeristé de Lille

Centre national de la recherche scientifique
Institut d’électronique de microélectronique et de nanotechnologie

Członek zarządu


mgr inż. Jordan Sycz

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Wydział Biotechnologii i Nauk
o Żywności

Politechnika Wrocławska
Wydział Chemiczny


Doradca Zarządu

dr inż. Paulina Filipczak

Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny

Doradca Sekcji

mgr inż. Hanna Zajączkowska

Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny

Opiekun Sekcji

Prof. dr hab. Jacek Lipok

Uniwersytet Opolski
Wydział Chemii