Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem 2019

 

14 grudnia 2019

 

PLAN ZJAZDU

 

Do zobaczenia w Gdańsku!

Miejsce Zjazdu

Uniwersytet Gdański

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

ul. Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk

Lokalizacja 

Wjazd na teren kampusu od strony ul. Bażyńskiego (Wydział Prawa i Administracji / Rektorat)
Komitet Naukowy

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Izabela Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Członkowie Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Piotr Bojarski (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz (Politechnika Warszawska)

Prof. dr hab. Wojciech Kamysz (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (Politechnika Gdańska)

Prof. dr hab. Mariusz Makowski (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Michał Markuszewski (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. Artur Michalak (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Robert Pietrzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska (Politechnika Gdańska)

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Michał Woźniak (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Dr hab. Szymon Bocian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Agnieszka Chylewska (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Magdalena Górska-Ponikowska (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Dr hab. Beata Grobelna (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Dagmara Jacewicz (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Alicja Kuban-Jankowska (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Dr hab. inż. Rafał Latajka (Politechnika Wrocławska)

Dr hab. Jacek Lipok (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk (Politechnika Gdańska)

Dr hab. Artur Sikorski (Uniwersytet Gdański)

Partnerzy Zjazdu

PARTNERZY ZJAZDU

 

kn_pozyton
Kronospan Szczecinek Naukowe Koło Chemików UG

 

Sponsorzy

PLATYNOWY SPONSOR

SelwaLab

Kancelaria Patentowa

LDS Łazewski Depo i Wspólnicy sp. k.

DIAMENTOWY SPONSOR


Synthos S.A.

Hydrolab sp. z o.o. sp. k.

SHIM-POL A.M. Borzymowski

ZŁOTY SPONSOR


Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro

Oddział Gdański

Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

ABL&E JASCO

SREBRNY SPONSOR

Kamush.com

Trimen Chemicals S.A.

Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk

Ziaja LTD

Visit Gdansk

Patronat

PATRONAT HONOROWY

 


Prezydent Miasta Gdańsk

Aleksandra Dulkiewicz

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich

Marszałek Województwa Pomorskiego

Mieczysław Struk

Polskie Towarzystwo Chemiczne

JM Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

JM Rektor
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. Marcin Gruchała

PATRONAT

 

Prorektor ds. Nauki
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Dziekan Wydziału Chemii
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Mariusz Makowski
Dziekan Wydziału Chemicznego
Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
Dziekan Wydziału Farmacji
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. Michał Markuszewski
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Bojarski

Oddział Gdański

Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

Patronat medialny

PATRONAT MEDIALNY

 

kierunekchemia.pl Chemia Przemysłowa
Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski Wiadomości Chemiczne
Tegoroczni wykładowcy

 

Tytuł wykładu: „O poszukiwaniu potencjału opisującego oddziaływania łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych”

 

 

 

Tytuł wykładu: „Niejedno oblicze ligandów silanotiolanowych w syntezie związków koordynacyjnych wybranych metali przejściowych”

 

 

Tytuł wykładu: „Chemia medyczna zielonej herbaty”

Terminy i opłata zjazdowa

Zjazd Zimowy SSPTChem 2019 odbędzie się w dniu 14.12.2019 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Opłata zjazdowa, która obejmuje:
– obiad,
– materiały konferencyjne,
– certyfikat uczestnictwa (tylko autor prezentujący),
– udział w wykładach i sesji posterowej,
– udział w imprezie integracyjnej

wynosi 50 zł (członkowie PTChem) bądź 70 zł (uczestnicy niezrzeszeni).

Prosimy o dokonanie opłaty zjazdowej najpóźniej w ciągu 2 tygodni od momentu otrzymania maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, dokonując przelewu na konto:
Bank BGŻ, nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
Odbiorca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16 00-227 Warszawa
Tytułem: Imię i nazwisko Zjazd Zimowy SSPTChem 2019 – opłata zjazdowa

Uwaga!
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów mija 20.11.2019 r.*

*Abstrakty osób, które nie prześlą streszczeń swoich wystąpień w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów oraz nie zostaną uwzględnione w Programie Zjazdu.


Uwaga!
Opłata konferencyjna musi zostać uiszczona w przeciągu dwóch tygodni od daty rejestracji na Zjazd – w przeciwnym wypadku rejestracja zostanie anulowana. O dokonaniu wpłaty należy nas poinformować przesyłając odpowiednie potwierdzenie (wyeksportowane z rachunku bankowego bądź uzyskane z uczelni zlecenie wykonania przelewu podpisane przez osoby mogące zaciągać zobowiązania wobec uczelni) wniesienia opłaty konferencyjnej (wersja pdf) w ciągu dwóch tygodni od dnia rejestracji na adres ssptchem.zjazdy@gmail.com*.

*Abstrakty osób, które nie prześlą potwierdzenia dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów oraz nie zostaną uwzględnione w Programie Zjazdu.

Uwaga!
Rezygnacja z udziału w Zjeździe Zimowym SSPTChem oraz nieobecność nie uprawniają do otrzymania zwrotu opłaty zjazdowej.

Uwaga!
W przypadku wpłat z „kont prywatnych” faktury VAT wystawiane będą na życzenie. W tym celu skontaktuj się z Biurem PTChem w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty dokonania przelewu.

Do podanej kwoty  należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej na adres: zgptchem@ch.pw.edu.pl o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

Kontakt Biuro PTChem (tylko w kwestii faktur)
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
zgptchem@ch.pw.edu.pl
tel. (22) 831 13 04

W razie ewentualnych pytań bądź niejasności dotyczących Zjazdu prosimy o kontakt pod adresem ssptchem.zjazdy@gmail.com

Informacje dotyczące formy prezentacji i abstraktów

Każdy uczestnik Zjazdu ma możliwość prezentacji swojego tematu w formie plakatu, którego ostateczny tytuł należy podać w formularzu rejestracyjnym.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno wystąpienie.

Językiem obowiązującym na konferencji jest język polski oraz angielski.

Abstrakty

Abstrakty należy przygotować zgodnie z zamieszczonym szablonem.

Jeśli nadesłane streszczenie będzie odbiegało od wzorca, nie będzie ono przyjęte i zostanie zwrócone autorowi pracy.

Abstrakty prosimy nazwać według schematu: nazwisko_imię.doc(x) oraz przesłać na adres ssptchem.zjazdy@gmail.com w temacie wiadomości wpisując: Zjazd_Zimowy_2019_nazwisko_imię

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów mija 20.11.2019*.

*Abstrakty osób, które nie prześlą streszczeń swoich wystąpień w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów oraz nie zostaną uwzględnione w Programie Zjazdu.

Postery

Obowiązujący format posteru: A1 (594mm × 841mm), układ pionowy.

Postery należy umieścić w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Podział na sesje posterowe udostępniony zostanie maksymalnie tydzień przed rozpoczęciem Zjazdu.

*Postery osób nieumieszczone w wyznaczonym miejscu do godziny 11:00, nie będą podlegały ocenie przez Komisję, a tym samym nie wezmą udziału w konkursie na „Najlepszy Poster zaprezentowany w trakcie Zjazdu Zimowego SSPTChem 2019”. W tym przypadku, Uczestnik nie otrzyma również certyfikatu uczestnictwa czynnego w konferencji. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność na oficjalnym zakończeniu konferencji. W przypadku nieobecności autora wyróżnionej pracy Organizatorzy w porozumieniu z Komitetem Naukowym zadecydują o przyznaniu nagrody innej osobie. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do osobistej prezentacji posteru. Osoby nieobecne na Zjeździe nie zostaną uwzględnione w Książce Abstraktów oraz nie otrzymają certyfikatu uczestnictwa czynnego w konferencji.
Polecane zakwaterowanie
Szkolne Schroniska Młodzieżowe (SSM)
Lokalizacja:
1.     al. Grunwaldzka 244
2.     ul. Wałowa 21
3.     ul. Kartuska 245b

Cena za nocleg:

Od 45 zł/doba* (miejsce w pokoju dwuosobowym, stawka dla studenta)

Dodatkowe informacje:

Najbliżej Kampusu UG znajduje się schronisko na ul. Grunwaldzkiej 244.

Na Kampus UG dotrzeć stąd można:

  • piechotą (około 5 min.)

 

Schronisko na ul. Wałowej 21 zlokalizowane jest w Centrum Gdańska.

Na Kampus UG dotrzeć stąd można:

  • tramwajami: 12 oraz 6 (około 15 min.)
  • SKM (około 20 min.)

 

Schronisko na ul. Kartuskiej 245b znajduje się tuż za centrum Gdańska.

Na Kampus UG dotrzeć stąd można:

  • autobusami: 167, 168, 627 oraz 227, które zjeżdżają do przystanków tramwajowych linii 5, 6 oraz 12, które to bezpośrednio dojeżdżają na Kampus UG (około 45 min.).
Info: http://ssm.gda.pl/

 

Hotel Olivia

Lokalizacja:

al. Grunwaldzka 470

Cena za nocleg:

190 zł/doba* (pokój dwuosobowy dla jednej osoby + śniadanie)

250 zł/doba* (pokój dwuosobowy + śniadanie)

330 zł/doba* (apartament + śniadanie)

Dodatkowe informacje:

Hotel Olivia jest zlokalizowany naprzeciwko bram głównych na Kampus UG.

 

Ceny dotyczą pokoi na 1., 2. oraz 3. piętrze. Przy rezerwacji na 1 lub 2 doby przyznawana jest zniżka -15%. W przypadku rezerwacji na 3 doby naliczana jest zniżka -20%.
Zniżki obowiązują na hasło: Zjazd Zimowy.

Info: http://hotelolivia.org.pl/

 

 

Smart Hotel

Lokalizacja:

al. Słowackiego 3

Cena za nocleg:

140 zł/doba* (pokój jednoosobowy)

160 zł/doba* (pokój dwuosobowy + śniadanie)

Dodatkowe informacje:

Smart Hotel jest zlokalizowany niedaleko węzła komunikacyjnego koło Galerii Bałtyckiej.

Na Kampus UG dotrzeć stąd można:

  • tramwajami 5, 6 oraz 12 (około 5 min.)
  • piechotą (około 20 min.)

 

Ceny obowiązują na hasło: Zjazd Zimowy.

Info: https://www.hotelsmart.pl/

 

3 City Hostel
Lokalizacja:
Targ Drzewny 12/14
Cena za nocleg:

40 zł/os./doba* (pokój wieloosobowy ze wspólną łazienką)

220 zł/doba* (pokój dwuosobowy z łazienką wspólną)

180 zł/doba* (pokój dwuosobowy z łazienką)

360 zł/doba* (pokój czteroosobowy)

Dodatkowe informacje:

3 City Hostel znajduje się w Ścisłym Centrum Gdańska, niedaleko Starego Miasta.
Znajduje się tuż przy węźle komunikacyjnym Hucisko.

Na Kampus UG dotrzeć stąd można:

  • tramwajami 6 oraz 12 (około 20 min.)

 

Dla uczestników konferencji proponowane jest dodatkowo śniadanie w cenie 14 zł/dzień.

Ceny obowiązują na hasło: Zjazd Zimowy.

Info: http://3city-hostel.pl/

 

*Do podanych cen należy doliczyć opłatę miejscową w wysokości 2.2 zł/os./doba

Dojazd

Dojazd na miejsce konferencji:

Dojazd do klubu „AUTSAJDER”:

Spotkanie towarzyskie