Table of Contents (PL)

Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018 6
Tomasz Kostrzewa, Hanna Makowska, Maciej Cieślak, Anna Fajkiel, Paulina Filipczak, Gabriela Handzlik, Małgorzata Skarbek, Piotr Stasiewicz, Justyna Piechocka, Tomasz Swebocki
Podsumowanie kadencji Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 2015-2018 20
Hanna Makowska
Dendrymery – związki o potencjale aplikacyjnym w nanomedycynie  42
Maciej Cieślak
Nowe chromofory aromatyczne jako fluorescencyjne sondy molekularne w procesach polimeryzacji 50
Nikola Fajkis, Ewa Witek, Mariusz Galek
Fungal natural products: cure or poison? 76
Dorota Jakubczyk
Woltamperometryczne badania 1,3-benzodioksol-5-olu 88
Kamila Morawska, Sylwia Smarzewska, Radovan Metelka, Natalia Festinger, Witold Ciesielski
Na pograniczu chemii i elektroniki – elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w analizie biomakromolekularnej 98
Tomasz Swebocki, Karolina Dziąbowska, Daniel Firganek, Tadeusz Ossowski, Anna Wcisło
Emulsje wielokrotne 113
Jakub Tadeusz Zieliński

 

Reviewers:
prof. Wojciech Kamysz (Medical University of Gdansk)
prof. Zofia Lipkowska (Institute of Organic Chemistry of PAS)
Anna Adach, PhD (Jan Kochanowski University of Kielce)
Marcin Kozanecki, PhD. Eng. (Lodz University of Technology)
Bogumiła Kupcewicz, PhD (Collegium Medicum in Bydgoszcz)
prof. UO Jacek Lipok, PhD (Opole University)
Izabela Madura, PhD. Eng. (Warsaw University of Technology)
Kamilla Małek, PhD  (Jagiellonian University)
Paweł Zagrodzki, PhD (Jagiellonian University Medical College)

Editing and composition:
M.Sc. Tomasz Kostrzewa
M.Sc. Piotr Stasiewicz
Tomasz Swebocki
M.Sc.Eng. Paulina Filipczak

ISBN 978-83-7594-170-8

Kwadrans dla chemii 2018 – 3rd edition (PDF)