Table of Contents (PL)

Wstęp 5
Usztywnione konformacyjnie peptydy Tat jako modulatory aktywności proteasomu 7
Maciej Cieślak, Przemysław Karpowicz, Małgorzata Giżyńska, Elżbieta Jankowska
Woltamperometryczne badanie leków przeciwretrowirusowych 16
Tomasz Kostrzewa, Alicja Kuban-Jankowska, Anna Kostrzewa-Itrych, Marcin Kawczyński, Zbigniew Maćkiewicz, Michał Woźniak
Adsorption of 2,4-dichlorophenoxyacetic and 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acids on Filtrasorb 400 granular activated carbon 27
Marcin Purchała, Justyna Jonik, Henryk Grajek
Development of method for the determination of chlorophenols using high performance liquid chromatography with ultraviolet detection 37
Marcin Purchała, Justyna Jonik, Henryk Grajek
Konstrukcja i zasada działania wybranych organicznych ogniw fotowoltaicznych 47
Anna Stefaniuk-Grams, Jarosław Jung
Zastosowanie grupy piwaloilowej w syntezie związków organicznych i bioorganicznych 57
Piotr Surynt, Karolina Bartosik, Grażyna Leszczyńska

Reviewers:
Prof. Adam Bald (Univeristy of Lodz)
Prof. Adam Lesner (Univeristy of Gdansk)
Prof. Jacek Ulański (Lodz University of Technology)
Prof. Eng. Adam Voelkel (Poznan University of Technology)
Prof. Eng. Zygfryd Witkiewicz (Military University of Technology)
Prof. UG Aleksandra Kołodziejczyk, PhD Eng. (Univeristy of Gdansk)
Łukasz Albrecht, PhD (Lodz University of Technology)
Jacek Grams, PhD (Lodz University of Technology)
Piotr Polanowski, PhD (Lodz University of Technology)
Robert Zakrzewski, PhD (Univeristy of Lodz)

Editing and composition:
M.Sc. Tomasz Kostrzewa
M.Sc. Piotr Stasiewicz

ISBN 978-83-7594-144-9

Kwadrans dla chemii 2016 – 1st edition (PDF)