December 14, 2019, at the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, the Winter Meeting of SSPTChem took place. 155 participants, representing 24 academic institutes of Poland, took part in the Conference. 82 posters from own research and 42 popular science posters were presented.

During the Meeting, we had the opportunity to listen to 3 lectures by invited guests:

  • Prof. dr hab. Mariusz Makowski (University of Gdansk)

„O poszukiwaniu potencjału opisującego oddziaływania łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych”,

  • Dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk (Gdansk University of Technology)

„Niejedno oblicze ligandów silanotiolanowych w syntezie związków koordynacyjnych wybranych metali przejściowych”,

  • Prof. Michał Woźniak (Medical University of Gdansk)

„Chemia medyczna zielonej herbaty”.

Traditionally, we invited laureates of the competition for the best poster presented during the Spring Meeting of the Student Section PTChem 2019 to deliver a speech. The winner who delivered the presentation during the Winter Congress was Jakub Piątkowski (Center for Biological and Chemical Sciences of the University of Warsaw). Decision of the Scientific Committee also had a chance to give a presentation at mgr Katarzyna Węgrzynowska-Drzymalska (Nicolaus Copernicus University in Torun) and mgr Filip Stanek (Institute of Organic Chemistry of the Polish Academy of Sciences).

During this year’s Winter Meeting, we have once again selected the authors of the best posters. Awards in the category best poster from own research received:

  • [1st degree] Adam Kabański (Wrocław University of Science and Technology)

„Synteza i badanie właściwości tryboluminescencyjnych kompleksu [Cu(NCS)(Py)3(PPh3)] w otoczeniu gazów obojętnych”

  • [2nd degree] Karolina Paszek (Adam Mickiewicz University in Poznan)

„Zastosowanie modyfikowanej pochodnej glukozaminy jako bloku budulcowego w chemii click”

  • [3rd degree] mgr Dawid Dygas (Lodz University of Technology)

„Optymalizacja biologicznego oczyszczania barwników betalainowych”

The award in the category of the best popular science poster went to mgr Paulina Przychodzeń (Medical University of Gdansk)

„2-methoxestradiol as a potential anticancer agent in gliomas”

The Scientific Committee assessing the work included: prof. dr hab. Izabela Nowak (Adam Mickiewicz University in Poznan), prof. dr hab. Wojciech Kamysz (Medical University of Gdańsk), prof. dr hab. Artur Michalak (Jagiellonian University), prof. dr hab. Robert Pietrzak (Adam Mickiewicz University in Poznan), prof. dr hab. Michał Woźniak (Medical University of Gdańsk), dr hab. Agnieszka Chylewska (University of Gdansk), dr hab. Beata Grobelna (University of Gdansk), dr hab. Dagmara Jacewicz (University of Gdansk), dr hab. Alicja Kuban-Jankowska (Medical University of Gdańsk).

In addition, Monika Góralik (Jagiellonian University) received the award funded by Kamush

„Otrzymywanie nanorurek węglowych z przeznaczeniem do celów diagnostyki medycznej oraz adsorpcji i katalizy”.

The prize funded by Chemia Przemysłowa went to Marek Adaszyński (Wroclaw University of Technology)

„Mikrobiologiczne ogniwa elektrolityczne – produkcja wodoru ze ścieków komunalnych i przemysłowych”.

The audience award was received by Aleksander Smolarkiewicz-Wyczachowski (Nicolaus Copernicus University in Toruń)

„Wpływ podstawienia jodem pierścienia w związkach typu BODIPY na ich fotostabilność”.

The Honorary Patronage over the Congress was: the President of the City of Gdansk Aleksandra Dulkiewicz, the Pomeranian Voivode Dariusz Drelich, the Marshal of the Pomeranian Voivodeship Mieczysław Struk, the Polish Chemical Society, Rector of the University of Gdansk prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała and Rector of the Medical University of Gdansk prof. dr hab. Marcin Gruchała.

In addition, the patronage was taken by: Vice-Rector for Science of the University of Gdansk, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Dean of the Faculty of Chemistry of the University of Gdansk prof. dr hab. Mariusz Makowski, Dean of the Chemical Faculty of the Gdansk University of Technology prof. dr hab. eng. Agata Kot-Wasik, Dean of the Faculty of Pharmacy of the Medical University of Gdansk, prof. dr hab. Michał Markuszewski, Dean of the Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science of the University of Gdansk prof. dr hab. Piotr Bojarski and the Gdansk Branch of the Polish Chemical Society.

The Media Patronage over the Meeting was: Wiadomości Chemiczne, Chemia Przemysłowa, kierunekchemia.pl and Laboratorium PRZEGLĄD OGÓLNOPOLSKI.

The partners of the Winter Meeting were: Kronospan Szczecinek oraz Naukowe Koło Chemików UG.

Words of thanks are also addressed to the group of sponsors:

Platinum Sponsorship: SelwaLab and Kancelaria Patentowa LDS Łazewski Depo i Wspólnicy sp. k.

Diamond Spnsorship: Synthos S.A., Hydrolab sp. z o.o. sp. k. and SHIM-POL A.M. Borzymowski.

Golden Sponsorship: Oficyna Edukacyjna*Krzysztof Pazdro, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego and ABL&E JASCO.

Silver Sponsorship: Kamush.com, Trimen Chemicals S.A., Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Ziaja LTD and Visit Gdansk.