w

Już jest!

Monografia Zjazdu Wiosennego Sekcji Studenckiej PTChem 2018 w Skorzęcinie! Możecie ją znaleźć tutaj!!!

Czekamy na Wasze zdjęcia!

Pomóżcie uzupełnić galerię Sekcji Studenckiej PTChem. Zdjęcia nadsyłajcie na adres: ssptchem.zjazdy@gmail.com

Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem 2019

Składki członkowskie

Szanowne Koleżanki i Koledzy Chemicy!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich w najbliższym Oddziale PTChem, przelewem na konto bankowe badź w trakcie zjazdów.

Jednocześnie przypominamy, iż opłata członkowska dla studentów oraz doktorantów wynosi jedynie 15 zł/rok.

Składki należy wnosić regularnie, aby uniknać skreślenia z listy członków PTChem. 

 Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Najnowsze

Winter Meeting of SSPTChem 2018

On December 8, 2018, the Winter Meeting of the Student's Section of PChS took place in the Building of Chemical Technology at Warsaw University of Technology. 149 participants from numerous academic centers in Poland took part in the meeting. 105 posters from own...

read more

Spring Meeting of SSPTChem 2018

SSPTChem Spring Meeting took place on 25-29 April 2018 at the Hotel Biały*** in Skorzęcin. The symposium attended 82 participants, from many academic centres in Poland, who presented 30 oral communications ,38 posters of own research and 13posters of literature...

read more