42. Sympozjum Chromatograficzne (4-7.06.2019 r., Szczyrk)

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-7 czerwca 2019 r. w Szczyrku, w 4* hotelu Meta, odbędzie się 42. Sympozjum “Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych”. Termin nadsyłania streszczeń i zamknięcia wczesnej rejestracji upływa 30 kwietnia 2019 r....

61. Zjazd Naukowy PTChem

W dniach 17-21 września odbył się 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, organizowany przez Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej...

IX Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików

Serdecznie zapraszamy na IX Sesję Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików, której Partnerem jest Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego! Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem osiągnięć naukowych...

KonTeCh – Konferencja Technologii Chemicznej i Biotechnologii

Serdecznie zapraszamy również na drugą konferencję, której jesteśmy Partnerem – Konferencja Technologii Chemicznej i Biotechnologii, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2018 roku we Wrocławiu. KonTeCh to dwudniowa konferencja, skierowana przede wszystkim do...

VI Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików

VI Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików odbędzie się 11 czerwca 2015 roku na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. W trakcie jednodniowego Zjazdu studenci, magistranci kierunków chemicznych, prezentuja rezultaty...

8. Zjazd Delegatów w St. Petersburgu

Tegoroczny 8. Zjazd Delegatów w Sankt Petersburgu organizowało Rosyjskie Towarzystwo Chemiczne. Reprezentanci piętnastu krajów europejskich przez trzy dni dyskutowali nad przyszłością EYCN. Oprócz kwestii dotyczących najbliższych wydarzeń (jak udział w Kongresie...