On December 8, 2018, the Winter Meeting of the Student’s Section of PChS took place in the Building of Chemical Technology at Warsaw University of Technology. 149 participants from numerous academic centers in Poland took part in the meeting. 105 posters from own research and 28 popular science posters were presented.

During the Winter Meeting we had the opportunity to listen to 4 lectures of invited guests:

Professor dr hab. eng. Władysław Wieczorek (Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology) ,”Elektromobilność oczami projektantów baterii. Stracone złudzenia czy nadzieja na przyszłość?”,

Dr. hab. eng. Joanna Niedziółka-Jönsson (Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences) “Nanostruktury metaliczne w sensoryce”,

Dr. Wiktor Lewandowski (Faculty of Chemistry, University of Warsaw) “Dynamiczna samoorganizacja nanocząstek – od SSPTChem 2009 do dziś”,

Dr. hab. Agnieszka Szumna (Institute of Organic Chemistry of the Polish Academy of Sciences) “Peptydowe klatki molekularne – czyli jak i po co budować z ruchomych klocków”.

Traditionally, we listened to the laureates of the competition for the best presented poster at the Spring Meeting of the Student Section of PChS 2018. This year, they were: Jordan Sycz (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), MSc. Przemysław Siarkiewicz (Lodz University of Technology) and MSc. Ewa Kozłowska (Wrocław University of Environmental and Life Sciences).

During this year’s Winter Meeting, we have once again selected the authors of the best posters. The best poster award from own research received:

[I degree of studies] Agnieszka Wysota (University of Life Sciences in Wrocław)

“Analiza zawartości głównych prenylowanych flawonoidów chmielu (Humulus lupulus L.) w ekstraktach z wychmielin”

[II degree of studies] Adrian Walkowiak (Adam Mickiewicz University in Poznań)

“Generowanie reaktywnych form tlenu w wyniku oddziaływania nadtlenku wodoru z katalizatorem Au/ZnO”

[III degree of studies] mgr Paulina Mech (University of Gdańsk)

“Badanie mechanizmu reakcji utleniania alkoholu benzylowego przy użyciu kompleksu miedzi(II) z zasadą Schiffa w ujęciu teoretycznym”

The award in the category of the best popular science poster has received:

Aleksandra Fus (Jagiellonian University in Krakow)

“Pochodzenie homochiralności cząsteczek biologicznych – ewolucja czy boska interwencja?”

The Scientific Committee evaluating the work included: dr. hab. eng. Joanna Niedziółka-Jönsson, dr. hab. eng. Izabela Madura and dr. Wiktor Lewandowski.

In addition, prizes funded by the “Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska” were awarded to: Michał Gąsior (Warsaw University of Technology), ”Biologia syntetyczna: przyszłość syntetycznej chemii organicznej?” and MSc. Natalia Barteczko (Silesian University of Technology), “Reakcja estryfikacji z udziałem protycznych cieczy jonowych na bazie kwasu siarkowego”. The prize funded by “Chemia Przemysłowa” was awarded to: Karolina Opała (West Pomeranian University of Technology in Szczecin), “Właściwości adsorpcyjne wysokoporowatych materiałów węglowych typu metaloorganicznego na bazie lantanu”.

The audience award went to: Daria Ślefarska (Jan Kochanowski University in Kielce) “Woltamperometryczna identyfikacja tymolu w produktach spożywczych”.

The Honorary Patronage over the Congress was taken by the Polish Chemical Society, the Rector of the Warsaw University of Technology and the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship.

In addition, the patrons were: the Faculty of Chemistry of the Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry of University of Warsaw, Institute of Industrial Chemistry prof. I. Mościcki and Warsaw Branch of the Polish Chemical Society.

Media patronage over the Meeting took: Wiadomości Chemiczne, Chemia Przemysłowa / kierunekchemia.pl and Laboratorium PRZEGLĄD OGÓLNOPOLSKI.

The partners of the Winter Congress were: The Scientific Student Group Flogiston, Mazowsze, Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska and Warsaw Tourism.

We also direct our gratitude to the group of sponsors: ABL & E-Jasco Polska Sp. z o.o., Warsaw Branch of the Polish Chemical Society, HYDROLAB POLSKA, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe PWN, SHIM-POL A.M. Borzymowski, SYNTHOS S.A., TriMen Chemical S.A., Balton, Institute of Industrial Chemistry. prof. I. Mościcki, LDS Łazewski Depo i Wspólnicy Sp.k., Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology and the Faculty of Chemistry of the University of Warsaw.