OPIEKUNOWIE SEKCJI

Opiekun Lata                 Uczelnia
prof dr hab. Janina Janik 1983-1993 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Jerzy Janik 1994-1996 Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
dr hab. Wiesława Ferenc, prof. UMCS 1997-2009 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Żaneta Polkowska 2010-2012 Politechnika Gdańska
dr hab. Jacek Lipok, prof. UO 2012-… Uniwersytet Opolski