Składki członkowskie!

Szanowne Koleżanki i Koledzy Chemicy! Zwracamy się z uprzejma prośba o regularne opłacanie składek członkowskich w najbliższym Oddziale PTChem, przelewem na konto bankowe badź w trakcie zjazdów. Jednocześnie przypominamy, iż opłata członkowska dla studentów oraz doktorantów wynosi jedynie 15 zł/rok. Składki należy wnosić regularnie, aby uniknać skreślenia z listy członków PTChem.   Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.